Carreer

Zaměstnání

Společnost SAFINA, a.s. chápe rozvoj lidských zdrojů jako klíčový strategický řídící nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a trvalému vytváření prostředí uvědomělé sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti. Zaměstnanecká politika společnosti je prováděna tak, aby odměnou pro loajální zaměstnance byla i možnost seberealizace u společnosti evropského významu, perspektiva a pocity jistoty a důvěry.

Nabídka volných pozic